'T CAUTER  Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Ergotherapie

Ergotherapie • Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren

 • Handtherapie

  Na hand- en polsoperaties (strek- en buigpezen, carpaal tunnel syndroom, …), bij artrose, reuma of na een CVA, …
  • Valpreventie
  • Zelfredzaamheid
   Wassen, aankleden, zelfstandig eten, …

  • Werkattitudes
   Kijk- en luisterhouding, planmatig werken, probleemoplossend denken,..

  • Aangepaste huishoudelijke, beroeps- en vrijetijdsactiviteiten
   Afwassen, in de tuin werken, sporten, …

  • Advies over hulpmiddelen en woningaanpassing
   Aangepast bestek, bad, douche, …

  • Visuele waarneming in ruimte en tijd
   Ruimtelijke oriëntatie, dag verloop, …

  • Oefenen in fijne motoriek
   Schrijftechniek, typen, blokken stapelen, prenten inkleuren, …

  • Lateralisatie
   Ontwikkeling van voorkeurhand

  • Begeleiding en ondersteuning naar langer zelfstandig thuis wonen
   Personen met dementie, Alzheimer, Parkinson, … en hun mantelzorgers  Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van het dagelijks functioneren voor kinderen, jongeren, volwassenen of senioren met een geestelijke en/of een fysieke beperking na een ongeval, door een ziekte of een handicap.
  Kenmerkend is dat ergotherapie zich zowel tot de persoon als zijn omgeving en de activiteit richt. Het is dus een veelomvattende discipline die zich kan toespitsen op o.a. aanvullende fysieke revalidatie, ontwikkelingsstoornissen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
  De nood aan dergelijke ondersteuning/begeleiding is groot omdat steeds meer patiënten/cliënten streven naar levenskwaliteit door een actieve levensstijl en omdat de bevolking veroudert en de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering groeit.
  Een huisbezoek kan noodzakelijk zijn om meer inzicht te krijgen hoe de therapie/ondersteuning op maat kan afgestemd worden.

  .