'T CAUTER   Een multidisciplinaire groepspraktijk gespecialiseerd in advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een specifieke zorgvraag in medische diëtetiek, algemeen voedingsadvies, psychologische ondersteuning, ergotherapie en podologische hulpverlening.
Orthopedagogiek

Orthopedagogiek


Natalie De Koker

Klinisch orthopedagoog – gedragscounselor – eerstelijnspsycholoog en -orthopedagoog


Natalie richt zich in het ’t Cauter op de begeleiding en ondersteuning van kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen met gedrags- en emotionele problemen, autisme en/of ADHD.

 

Zij biedt :

  • Opvoedingsadvies en ondersteuning aan ouders van kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden (mediatietherapie)
  • Psychosociale ondersteuning en begeleiding
  • Ontdekken van je sterke en minder sterke kanten
  • Versterken van je psychosociale vaardigheden
  • Vergroten van je kennis en inzicht in je moeilijkheden (psycho-educatie)
  • Ondersteuning bij belangrijke overgangsmomenten in het leven
  • Ondersteuning van kinderen, jongeren en hun gezin in de opvolging van het zorgtraject en de afstemming van de zorg op verschillende levensdomeinen

 

Vertrekkende vanuit :

  • Een gedragstherapeutisch kader
  • Handelingsgericht werken

 

Natalie werkt zowel vanuit de praktijk, online als outreachend bij cliënten thuis.